Ισολογισμοί

Οικονομική χρήση 2012 σε μορφή αρχείου pdf

Οικονομική χρήση 2013 σε μορφή αρχείου pdf

Οικονομική χρήση 2014 σε μορφή αρχείου pdf

Οικονομική χρήση 2015 σε μορφή αρχείου pdf

Αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης 18/3/2022 σε μορφή αρχείου pdf